1آیا برای دوچرخه بیمه ثالث و بدنه وجود دارد؟
مطابق بند «ث» ماده قانون بیمه اجباری شخص ثالث،وسیله تقلبه باید موتوری یا ریلی باشد، بنابراین امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث برای آن وجود ندارد،همچنین از آن جایی که دوچرخه فاقد شماره انحصاری موتور یا شاسی می باشد، صدور بیمه نامه بدنه نیز برای آن متصور نخواهد بود، ولی رکاب دوچرخه می تواند برای خود از شرکت های بیمه، بیمه حوادث انفرادی خریداری نماید.
2تفاوت ماه حرام با ماه عادی در چیست؟
چنانچه حادثه رانندگی و فوت زیاندیده هر دو در ماههای حرام اتفاق افتد، بر اساس قانون مجازات اسلامی، میزان دیه یک سوم بیشتر از ماههای عادی خواهد بود.
ماههای حرام عبارتند از: رجب، ذی القعده،ذی الحجه و محرم
3آیا هنگام فروش خودرو تخفیف بیمه نامه قابل انتقال به خودروی جدید می باشد ؟
بله ، درصورت تقاضای بیمه گذار قبل از تاریخ انتقال بیمه شخص ثالث باشد ، این امکان وجود دارد که تخفیف ها به خودرو جدید انتقال داده شود .
4اگر تمدید بیمه نامه شخص ثالث به تعویق بیفتد بیمه نامه شخص ثالث جدید صادر می شود ؟
بله صادر خواهد شد ولی به ازای هر روز دیرکرد یا تاخیر جریمه ای برای شخص در نطر گرفته میشود و اگر بیشتر یکسال برای تمدید اقدام نشود جریمه یکسال در نظر گرفته خواهد شد .
5وظیفه مالک در زمان حمل اتومبیل با جرثقیل
هرگاه در محل نامناسب اتومبیل خود را پارک کرده باشبد ، مامور به وسیله جرثقیل اتومبیل را به پارکینک ببرد اگر قبل از حمل یا در حینِ حملِ اتومبیل بوسیله جرثقیل، مالکِ آن حاضر شود و تقاضای تحویل خودرو را کند ، مامورین مکلفند (تاکید می‌شود مکلفند) فقط جریمه کنند و نمی‌توانند خودرو را با خود ببرند، در صورت عدمِ پذیرشِ مامور به او گوشزد کنید مطابق تبصره 2 ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی چنین حقی ندارد و عملش خلاف قانون و قابل تعقيب است.
6بیمه ما در سطح توانگری مالی چه رتبه ای دارد؟
مدير كل نظارت مالی بیمه مرکزی ج.ا.ا در راستاي اجراي ماده ٦ ايين نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي موسسات بیمه (شماره 69) و حسب بررسی و کنترل انجام شده، بر اساس صورت های مالی سال 1396 و پس از اعمال تعديلات، نسبت توانگري مالي شركت بیمه "ما" برای سال 1397 در سطح يك و معادل 227 درصد را تأييد کرد به گزارش روابط عمومی بیمه "ما" بیمه مرکزی رسما توانگری مالی بیمه "ما" در بالاترین سطح توانگری مالی را تایید کرد که بر این اساس سطح توانگری شرکت بیمه "ما" در سال 97 معادل 227 درصد اعلام شد. گفتنی است شرکت سهامی بیمه "ما" همواره طی سال های گذشته سطح یک توانگری مالی را در کارنامه خود ثبت کرده است.
7سطح توانگری مالی شرکتهای بیمه چیست؟
سطح توانگری مالی نشان دهنده توانایی شرکت بیمه در ایفای تعهدات است. شرکت‌های بیمه بر اساس نسبت توانگری مالی به سطوح 1 تا 5 تقسیم می‌شوند که بدترین سطح توانگری، سطح 5 است که به شرح زیر می باشد: سطح 1: نسبت توانگری مالی شرکت بیمه برابر با 100 درصد و بیشتر می‌باشد.
سطح 2: نسبت توانگری مالی شرکت بیمه برابر با یا بیش از 70 درصد و کمتر از 100 درصد می‌باشد. سطح 3: نسبت توانگری مالی شرکت بیمه برابر با یا بیش از 50 درصد و کمتر از 70 درصد می‌باشد. سطح 4: نسبت توانگری مالی شرکت بیمه برابر با یا بیش از 10 درصد و کمتر از 50 درصد می باشد. سطح 5: نسبت توانگری مالی شرکت بیمه کمتر از 10 درصد می‌باشد. بیمه گذاران، باید شرکتی را انتخاب نمایند که در سطح توانگری بالاتر وجود دارد تا در زمان خسارت، دچار مشکل نشوند.
8بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور چیست؟
بیمه نامه مسئولیت مدني دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان امروزه آسانسورها در ساختمان های تجاری و مسکونی، جزء تاسیسات اساسی به شمار می روند. هرچند که تعمیر و نگهداری دوره ای آسانسورها از طرف مالکین انجام می شود اما بروز حوادث ناشی از سهل انگاری در نگهداری آنها سبب ورود صدمات جانی به استفاده کنندگان از آسانسور می گردد. بیمه مسئولیت مدنی مالکین آسانسور غرامت فوت و نقص عضو سرنشینان آسانسور را در صورت وقوع حوادث جبران می نماید. موضوع این بیمه نامه، عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار که براساس آن بیمه گر متعهد می گردد در ازاء انجام تعهدات و وظایف بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه خسارات وارد به استفاده کنندگان را درمقابل حوادث ناشی از آسانسور واقع در محدوده مکانی مندرج در بیمه نامه را در صورت احـــراز مسئولیت بیمه گذار(توسط مراجع قضائی یا براساس نظر کارشناس بیمه گر)و با در نظر گرفتن شرایط و مقررات مندرج در این بیمه نامه جبران نماید.
9در چه تصادفاتى ترسیم کروکی لازم است؟
1. چنانچه یکی از طرفین حادثه درخواست ارائه کروکی داشته باشد و یا مسافر باشد. 2. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از میزان تعهد بیمه نامه مقصر باشد؛ کروکی غیر سازشی ترسیم گردد. 3. چنانچه تصادف وسیله نقلیه با شیء ثابت (تیر چراغ برق - گاردریل و ...) باشد؛ کروکی غیر سازشی ترسیم گردد. 4. هرگاه یکی از طرفین تصادف حرکت با دنده عقب داشته باشد. 5. تصادفات جلو به جلو (شاخ به شاخ) باشد. 6. هرگاه یکی از طرفین تصادف موتور سیکلت باشد و یا هر دوطرف تصادف موتور سیکلت باشند. 7. چنانچه یکی از طرفین تصادف وسیله نقلیه سنگین (اتوبوس و یا کامیون و ...) باشد. 8. هرگاه تصادف بین سه وسیله نقلیه یا بیشتر از سه وسیله واقع شده باشد. 9. در تصادف چند مرحله ای (هرگاه وسیله ای بعد از برخورد با وسیله دیگر به خارج از سطح راه پرتاب و یا جدول و درخت و تیر برق و ... برخورد نموده باشد). 10. بعلت عبور یکی از طرفین تصادف از چراغ قرمز تصادف حادث شده باشد. (برای بررسی حق تقدم عبور) 11. هرگاه یکی از طرفین تصادف وسیله نقلیه نظامی باشد. 12. هرگاه یکی از طرفین فاقد مدارک لازم رانندگی (گواهینامه یا بیمه نامه معتبر و ...) باشد. 13. چنانچه بین تاریخ صدور بیمه نامه ها ناپیوستگی باشد و تاریخ صدور بیمه نامه جدید نزدیک به تاریخ تصادف باشد. 14.چنانچه وسیله نقلیه مقصر دارای بیمه نامه بدنه باشد و یا بخواهد برای بار دوم از بیمه نامه بدنه استفاده کند. 15. چنانچه یکی از طرفین به نظر کارشناس اعتراض داشته باشد کروکی غیرسازشی ترسیم می گردد. 16. چنانچه حادثه جرحی و یا فوتی باشد.
10نحوه اعمال تخفیفات عدم خسارت درصورت بروز خسارت در قانون جدید بیمه شخص ثالث چگونه است؟
در قانون جدید بیمه شخص ثالث تخفیفات عدم خسارت و همچنین کاهش تخفیفات در صورت بروز خسارت بدین شرح اعمال می گردد: یکسال عدم خسارت 5% تخفیف 2 سال عدم خسارت 10% تخفیف 3 سال عدم خسارت 15% تخفیف 4 سال عدم خسارت 20% تخفیف 5 سال عدم خسارت 25% تخفیف 6 سال عدم خسارت 30%تخفیف 7 سال عدم خسارت 35% تخفیف 8 سال عدم خسارت 40%تخفیف 9 سال عدم خسارت 45% تخفیف 10سال عدم خسارت 50% تخفیف 11سال عدم خسارت 55% تخفیف 12سال عدم خسارت 60% تخفیف 13سال عدم خسارت 65% تخفیف 14سال عدم خسارت 70% تخفیف
11نحوه اعمال کاهش تخفیفات درصورت بروز خسارت در قانون جدید بیمه شخص ثالث چگونه است؟
یکبار خسارت مالی 20% کاهش تخفیفات یکبار خسارت جانی 30% کاهش تخفیفات دوبار خسارت مالی 30% کاهش تخفیفات دوبار خسارت جانی 70% کاهش تخفیفات سه بار خسارت مالی 40% کاهش تخفیفات سه بار خسارت جانی 100% کاهش تخفیفات _ *بنابراین دیگر مانند سابق با داشتن یک بار خسارت تمام سوابق تخفیف شما ازبین نمیرود و فقط مقداری از تخفیفتان کم میشود.*
12در چه زمانی نیاز به کروکی افسر میباشد؟
به نقل از معاونت ترافیکی پلیس راه – تصادفات 1. چنانچه یکی از طرفین حادثه درخواست ارائه کروکی داشته باشد و یا مسافر باشد. 2. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از میزان تعهد بیمه نامه مقصر باشد؛ کروکی غیر سازشی ترسیم گردد. 3. چنانچه تصادف وسیله نقلیه با شیء ثابت (تیر چراغ برق - گاردریل و ...) باشد؛ کروکی غیر سازشی ترسیم گردد. 4. هرگاه یکی از طرفین تصادف حرکت با دنده عقب داشته باشد. 5. تصادف جلو به جلو (شاخ به شاخ) باشد. 6. هرگاه یکی از طرفین تصادف موتور سیکلت باشد و یا هر دوطرف تصادف موتور سیکلت باشند. 7. چنانچه یکی از طرفین تصادف وسیله نقلیه سنگین (اتوبوس و یا کامیون و ...) باشد. 8. هرگاه تصادف بین سه وسیله نقلیه یا بیشتر از سه وسیله واقع شده باشد. 9. در تصاف چند مرحله ای (هرگاه وسیله ای بعد از برخورد با وسیله دیگر به خارج از سطح راه پرتاب و یا جدول و درخت و تیر برق و ... برخورد نموده باشد). 10. بعلت عبور یکی از طرفین تصادف از چراغ قرمز تصادف حادث شده باشد. (برای بررسی حق تقدم عبور) 11. هرگاه یکی از طرفین تصادف وسیله نقلیه نظامی باشد. 12. هرگاه یکی از طرفین فاقد مدارک لازم رانندگی (گواهینامه یا بیمه نامه معتبر و ...) باشد. 13. چنانچه بین تاریخ صدور بیمه نامه ها ناپیوستگی باشد و تاریخ صدور بیمه نامه جدید نزدیک به تاریخ تصادف باشد. 14. چنانچه وسیله نقلیه مقصر دارای بیمه نامه بدنه باشد و یا بخواهد برای بار دوم از بیمه نامه بدنه استفاده کند. 15. چنانچه یکی از طرفین به نظر کارشناس اعتراض داشته باشد کروکی غیرسازشی ترسیم می گردد. 16. چنانچه حادثه جرحی و یا فوتی باشد.
13بازرسی ماشین مطابق قانون آيين دادرسي كيفري
بازرسي اشيا از جمله *اتومبيل*، در جرايمي كه مشهود نيست، فقط بايد با اجازه موردي قاضي صورت بگيرد. در همين راستا ديوان عدالت اداري، بخشنامه شماره ١ / ١٧٩ / ٠١ / ٤٠٢ مورخ ١١/ ٤ / ٧٩ ناجا كه تفتيش و بازرسي خودروها را علي الاطلاق در جرايم غيرمشهود بدون كسب مجوز از مقام قضايي مجاز دانسته را ابطال نموده است. در نتيجه *تا زماني كه جرم مشهودي رخ ندهد بسيج يا نيروي انتظامي حق بازرسي داخل اتومبيل را ندارد.*
14آیا کودکان با هر سنی جزء ظرفیت اتومبیل به حساب می آیند؟
🔸 در آیین نامه قبل و تا تاریخ 95/3/29 کودکان از بدو تولد و حتی جنین از 4 ماهگی به عنوان ظرفیت اتومبیل محسوب و دیه کامل بابت خسارت فوت پرداخت میشد. 🔹 در آیین نامه جدید (ماده 12) آمده است: "تعداد جنین و افراد زیر دو سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه میشود.) بنابراین با توجه به شرایط جدید اگر در اتومبیلی با 4 نفر ظرفیت قانونی، با در نظر گرفتن کودکی زیر 2سال پنج نفر سوار بر وسیله نقلیه شده باشند، در صورت بروز خسارت فوت، بابت هر پنج نفر خسارت و دیه کامل پرداخت میگردد. پس ظرفیت 4+1 در نظر گرفته میشود.
15بیمه نامه شخص ثالث برای وثیقه کافی است؟
📍یکی از مزیت های داشتن بیمه نامه شخص ثالث هنگام وقوع تصادف و حوادث این است که در صورتیکه راننده مسبب حادثه، بیمه نامه معتبر داشته و باعث خسارت بدنی به شخص ثالث شود، مراجع قضایی و دادگاه ها پس از استعلام اصالت بیمه نامه، آن را به عنوان وثیقه می پذیرند. 📍پس اگر تصادفی کردید و در دادگاه از شما درخواست وثیقه اضافی کردند، این را بدانید بر اساس قانون و توافق بیمه مرکزی و مراجع قضایی بیمه نامه شما به عنوان وثیقه در هر سطحی حتی اگر تصادف منجر به فوت شده باشد، کافی است. 📍البته این در شرایطی است که قبلا پرونده دیگری در جریان نباشد، یعنی بیمه نامه شما به عنوان وثیقه در اختیار مرجع دیگری قرار نگرفته باشد، در این صورت هم البته اگر خسارت قبلی کم باشد، با گرفتن یک معرفی نامه باز هم می توانید از این بیمه نامه به عنوان وثیقه استفاده کنید.
16تفاوت بيمه بدنه و كارت طلايي
1-بیمه بدنه ارزانتر از کارت طلایی هست
2- بیمه بدنه تخفیف سنوات داره کارت طلایی نداره
3- بیمه بدنه قابل انتقاله کارت طلایی قابل انتقال نیست
4- تعمیر خودرو با بیمه بدنه در هر تعمیرگاهی میشه انجام داد . کارت طلایی صرفا باید توسط ایران خودرو انجام بشه .
5- بیمه بدنه اگه حتی مقصر حادثه کسی دیگه باشه میشه ازش استفاده کرد و حق جانشینی رو به بیمه گر داد ولی کارت طلایی نمیشه .
6- بیمه بدنه قابل فسخ هست ولی کارت طلایی قابلیت فسخ ندارد.
17تعریف شرايط خصوصي بیمه نامه
قسمتي از مندرجات بيمه نامه، شامل شرايط و اطلاعات خاص و ويژه و ‌يا پوشش‌هاي اضافي يا حذفي است كه بين بيمه گر و بيمه‌گذار معين، توافق ميگردد.
✅در صورت تعارض بين شرايط عمومي و شرايط خصوصي، شرايط خصوصي بيمه‌نامه بر شرايط عمومي مقدم است.