جراحات بدني و صدمات ناشي از كار يا حين انجام وظيفه ، امري اجتناب ناپذير است و كاركنان هر سازماني با هر نوع فعاليت اقتصادي، در معرض وقوع سوانحي از اين دست قرار دارند. بر اساس ماده یک قانون مسئولیت  مدنی ، هرکس بدون مجوز قانونی یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نمایدکه موجب ضرر مادی یا معنی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد» و همچنین  قوانين كار و مجازات اسلامي، مسئوليت‌هاي سنگيني را به ‌صورت تكليفي در قبال جبران غرامت صدمات جاني وارد به كاركنان، متوجه كارفرمايان مي‌كند. از سوي ديگر، طرح بيمه سازمان تامين اجتماعي كشور بـه گونه ای طراحی نشده است تا غراماتي كه مسئوليت آن بر عهده كارفرمايان قرار مي گيرد را پوشش دهد. موضوع بیمه مسئولیت مدنی نیز تامین و جبران خسارت هایی است که بر اثر تقصیر، خطا و یا فعالیت مخاطره‌آمیز بیمه‌گذار متوجه دیگران گردد. به عبارت دیگر در بيمه مسئوليت مدني، موضوع بيمه شامل تأمين و جبران خسارتهايي است كه در اثر حوادث ناشي از فعل افراد و بنگاهها و سازمانها متوجه ديگران مي شود. بنابراین در غالب موارد، به دنبال بروز صدمات جاني ناشي از حوادث حين كار، كارفرمايان مكلف به پرداخت غرامت به منظور جلب رضايت زيان ديده يا بازماندگان وي مي‌شوند. برای مثال می توان به  (تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون كار و تامين اجتماعي) اشاره کرد. ماده ۶۶ قانون تامين اجتماعي: درصورتي که ثابت شود وقوع حادثه مستقيما ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و بروز بيماري ناشي از عدم رعايت مقررات بهداشتي و احتياط لازم از طرف کارفرما يا نمايندگان او بوده، سازمان تامين اجتماعي هزينه هاي مربوط به معالجه، غرامات، مستمري ها و غيره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ اين قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد. بنابراین خريد بيمه نامه‌ي مسئوليت مدني به‌عنوان ضرورت براي كليه‌ي افراد و سازمان‌ها مطرح است. از موارد دیگری که در مبحث بیمه های مسئولیت مطرح  است، پوشش غراماتی است که به واسطه ی سهل انگاری و غفلت بیمه گذار در انجام وظایف خود (مالی و جانی ) متوجه افراد می نماید، که این غرامات نیز در بیمه نامه های متنوعی از جمله مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، ناظر و محاسب، مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیرا پزشکان، مسئولیت حرفه ای بازرسان کالا و …  تحت پوشش قرار می گیرد.  

مشتریان بیمه‌های مسئولیت

کلیه تولید‌کنندگان کالا و خدمات، صاحبان و مسئولین مشاغل عمومی و حرفه‌ای جهت جبران خسارات ناشی از حوادث حین کار که منجر به صدمات جانی و مالی شود، می‌توانند از بیمه‌های مسئولیت ویژه شغل خود استفاده کنند.

آشنایی با اصطلاحات بیمه مسئولیت:

 • نقص عضوقطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه موضوع بیمه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.
 • غرامت فوت و نقص عضو:وجهی است که بیمه‌گر متعهد می‌گردد در صورت بروز صدمات جسمی یا فوت کارکنان ناشی از وقوع حادثه مشمول بیمه طبق شرایط این بیمه‌نامه به زیاندیده یا ذینفع بپردازد.
 • زیاندیده/گان:کارکنانی که در اثر وقوع حادثه دچار صدمه جسمی، نقص‌عضو (کلی یا جزئی) و یا فوت گردیده‌اند‌.
 • حادثه موضوع بیمهرویدادی است که حین و به مناسبت انجام کار موضوع بیمه و در مدت اعتبار بیمه‌نامه اتفاق افتد و منجر به صدمه جسمی، نقص‌عضو، ازکارافتادگی یا فوت کارکنان گردد و بیمه‌گزار مسئول جبران خسارت یا پرداخت غرامت ناشی از آن شناخته شود.
 • تبصرهکلیه حوادثی که در جریان امور روزمره و جاری و در محل استراحت و غذاخوری و نظافت و امثال آن در محدوده مکانی موضوع بیمه برای کارکنان اتفاق می‌افتد، حادثه موضوع بیمه تلقی می‌گردد.
 
خدمات مشاوره ای انواع بیمه نامه
بررسی مسائل حقوقی بیمه 
تلفن تماس : ۰09355050959 **09155801576 
ارتباط از طریق واتساپ: 09355050959

خطرات و ریسک‌های تحت پوشش بیمه‌های مسئولیت

در بیمه‌های مسئولیت خطرات و ریسک‌های به شکل عام فوت، نقص عضو، هزینه‌های پزشکی و خسارات مالی تحت پوشش قرار می‌گیرد.

 پوشش های بیمه مسئولیت:

 1. دیه دوم و بیشتر برای کارکنان
 2. خسارت‌هاي ناشي از مأموريت خارج از كارگاه(با ارسال حکم ماموریت قبل از اعزام کارکنان)
 3. غرامت جانی وارد به کارکنان در خوابگاه، رستوران، و سایر اماکن مرتبط با کارگاه در داخل محدوده مکانی تحت پوشش
 4. مسئولیت بیمه گذار جمهت حوادث حین ایاب و ذهاب کارکنان از منزل به کارگاه و برعکس(با اعلام مشخصات وسیله نقلیه مورد استفاده)
 5. خسارت‌هاي ناشي از حوادث نقليه موتوري زمینی برای کارکنان
 6. پوشش مسئوليت پيمانكاران فرعي در قبال کارکنان
 7.  مسئوليت مهندس ناظر يا مشاور در قبال کارکنان
 8. پرداخت غرامت فوت و نقص عضو کارکنان بدون رأي دادگاه
 9. پرداخت هزینه های پزشکی کارکنان بدون اعمال تعرفه وزارت بهداشت و در حد متعارف(هم تراز) تا سقف تعهدات درخواستی
 10. پرداخت مطالبات تبصره یک ماده 66 قانون تامین احتماعی تا سقف .............................................ریال
 11. جبران هزینه های پزشکی ناشی از حوادث برای شخص کارفرما در داخل کارگاه(جهت پوشش فوت و نقص عضو بیمه گذار باید بیمه حوادث درخواست گردد)
 12. بیمه مسئولیت برای جبران صدمات جسمانی وارد به اشخاص ثالث در داخل محدوده مکانی تحت پوشش بیمه نامه
 13. مایه التفاوت افزایش دیات صرفا یکبار در طی دوره بیمه و حداکثر تا 20% مازاد بر سقف تعهدات در زمان وقوع حادثه می باشد.
 14. پرداخت غرامت دستمزد روزانه کارکنان
 15. غرامت جانی وارد به کارکنان در محیط کار ناشی از حوادث غیرمرتبط با فعالیت اصلی بیمه شده
 16. عدم اعلام افزایش بیست درصدی تعداد کارکنان(ویژخ بیمه نامه های بانام)
 17. اهمال غیرعمدی کارکنان بیمه گذار
 18. مسئولیت بیمه گذار در قبال شخص مهندسان ناظر و مشاور و پیمانکاران اصلی و فرعی طرف قرارداد با بیمه گذار در داخل محدوده تحت پوشش
 19. پوشش مسئولیت بیمه گذار در قبال کارکنان پیمانکار اصلی و فرعی
   
 

راهنمای دریافت خسارت:

بیمه گذار مکلف در مهلت قانونی ۵روز از زمان اطلاع حادثه را به نزدیکترین شعبه بیمه آرمان اطلاع دهد که در صورت لزوم پس از بازدید و معاینه زیاندیده توسط پزشک معتمد و دریافت سایر مدارک در صورت تکمیل بودن و قابل پرداخت بودن خسارت برآورد خسارت انجام و حداکثر ظرف مدت ۱۴روز اززمان دریافت مدارک نسبت به تسویه خسارت وارده اقدام نماید.  

مدارک مورد نیاز خسارت در پرونده های پزشکی

پرونده های با پرداخت هزینه های پزشکی در بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان ویژه فعالیت ساختمانی:
 • نامه اعلام خسارت بیمه گذار(ثبت در دفتر اندیکاتور)
 • گزارش بازدید شعبه از محل حادثه
 • بیمه نامه و الحاقیه ها (صورت حساب ، پوشش های الحاقی، شرایط عمومی بیمه نامه)
 • تصویر مدارک شناسایی زیاندیده
 • مدارک ( استخدامی زیاندیده: قرارداد کاری – فیش حقوقی)
 • کپی پروانه ساختمانی
 • اوراق بیمارستان / مراکز درمانی (اصل صورتحساب بیمارستانی الزامی است)
 • گزارش کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر تعیین قصور هر یک از مقصرین ./گزارش کارشناس وزارت کار .
  پرونده های با پرداخت هزینه های پزشکی دربیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان ویژه فعالیت عمرانی وبیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان ویژه فعالیت صنعتی و بازرگانی و خدماتی
 • نامه اعلام خسارت بیمه گذار(ثبت در دفتر اندیکاتور)
 • گزارش بازدید شعبه از محل حادثه
 • بیمه نامه و الحاقیه ها (صورت حساب ، پوشش های الحاقی، شرایط عمومی بیمه نامه)
 • تصویر مدارک شناسایی زیاندیده
 • مدارک ( استخدامی زیاندیده: قرارداد کاری – فیش حقوقی)
 • لیست تامین اجتماعی ماه وقوع حادثه
 • اوراق بیمارستان / مراکز درمانی (اصل صورتحساب بیمارستانی الزامی است)
 • گزارش کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر تعیین قصور هر یک از مقصرین ./گزارش کارشناس وزارت کار .

مدارک مورد نیاز خسارت در پرونده های نقص عضو

پرونده های نقص عضو در بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان ویژه فعالیت ساختمانی:
 • نامه اعلام خسارت بیمه گذار(ثبت در دفتر اندیکاتور)
 • گزارش بازدید شعبه از محل حادثه
 • بیمه نامه و الحاقیه ها (صورت حساب ، پوشش های الحاقی، شرایط عمومی بیمه نامه)
 • تصویر مدارک شناسایی زیاندیده
 • مدارک استخدامی زیاندیده ( قرارداد کاری – فیش حقوقی)
 • کپی پروانه ساختمانی
 • اوراق بیمارستان / مراکز درمانی (اصل صورتحساب بیمارستانی الزامی است)
 • گزارش کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر تعیین قصور هر یک از مقصرین ./گزارش کارشناس وزارت کار .
 • گواهی پایان دوره درمان از پزشک معالج /
 • نظریه پزشک معتمد شرکت مبنی بر تعیین درصد نقص عضو / نظریه پزشکی قانونی
 • درصورتیکه پرونده با استناد به مدارک دادگاهی باشدکلیه اوراق و مستندات قضایی
 • رای دادگاه( اولیه و قطعی)
پرونده های نقص عضو دربیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان ویژه فعالیت عمرانی و بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان ویژه فعالیت صنعتی و بازرگانی و خدماتی:
 • نامه اعلام خسارت بیمه گذار(ثبت در دفتر اندیکاتور)
 • گزارش بازدید شعبه از محل حادثه
 • بیمه نامه و الحاقیه ها (صورت حساب ، پوشش های الحاقی، شرایط عمومی بیمه نامه)
 • تصویر مدارک شناسایی زیاندیده
 • مدارک استخدامی زیاندیده ( قرارداد کاری – فیش حقوقی)
 • لیست تامین اجتماعی ماه وقوع حادثه
 • اوراق بیمارستان / مراکز درمانی (اصل صورتحساب بیمارستانی الزامی است)
 • گزارش کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر تعیین قصور هر یک از مقصرین ./گزارش کارشناس وزارت کار .
 • گواهی پایان دوره درمان از پزشک معالج
 • نظریه پزشک معتمد شرکت مبنی بر تعیین درصد نقص عضو / نظریه پزشکی قانونی
 • درصورتیکه پرونده با استناد به مدارک دادگاهی باشدکلیه اوراق و مستندات قضایی
 • رای دادگاه( اولیه و قطعی)

مدارک مورد نیاز خسارت در پرونده های فوت

پرونده های فوت در بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان ویژه فعالیت ساختمانی:
 • نامه اعلام خسارت(ثبت در دفتر اندیکاتور)
 • گزارش بازدید شعبه از محل حادثه
 • بیمه نامه و الحاقیه ها (صورت حساب ، پوشش های الحاقی، شرایط عمومی بیمه نامه)
 • تصویر مدارک شناسایی زیاندیده(شناسنامه و کارت ملی ابطال شده)
 • مدارک استخدامی فوت شده ( قرارداد کاری – فیش حقوقی)
 • کپی پروانه ساختمانی
 • گزارش نیروی انتظامی / اوراق قضایی
 • نظریه پزشکی قانونی مبنی بر علت فوت
 • گزارش سم شناسی
 • گواهی فوت / جواز دفن
 • کپی کلیه صفحات شناسنامه وراث
 • گواهی انحصار وراثت
 • (قیم نامه) در صورت داشتن وارث صغیر
 • گزارش کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر تعیین قصور هر یک از مقصرین
 • رأی دادگاه
پرونده های فوتدربیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان ویژه فعالیت عمرانی و بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان ویژه فعالیت صنعتی و بازرگانی و خدماتی :
 • نامه اعلام خسارت(ثبت در دفتر اندیکاتور)
 • گزارش بازدید شعبه از محل حادثه
 • بیمه نامه و الحاقیه ها (صورت حساب ، پوشش های الحاقی، شرایط عمومی بیمه نامه)
 • تصویر مدارک شناسایی زیاندیده(شناسنامه و کارت ملی ابطال شده)
 • مدارک استخدامی فوت شده ( قرارداد کاری – فیش حقوقی)
 • لیست تامین اجتماعی ماه وقوع حادثه
 • گزارش نیروی انتظامی / اوراق قضایی
 • نظریه پزشکی قانونی مبنی بر علت فوت
 • گزارش سم شناسی
 • گواهی فوت / جواز دفن
 • کپی کلیه صفحات شناسنامه وراث
 • گواهی انحصار وراثت
 • (قیم نامه) در صورت داشتن وارث صغیر
 • گزارش کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر تعیین قصور هر یک از مقصرین
 • رأی دادگاه

مدارک مورد نیاز خسارت مالی

مدارک پرونده  های خسارت مالیبیمه مسئولیت کارفرما درمقابل اشخاص ثالث ناشی از فعالیتهای ساختمانی:
 • نامه اعلام خسارت بیمه گذار(ثبت در دفتر اندیکاتور)
 • گزارش بازدید شعبه از محل حادثه
 • بیمه نامه و الحاقیه ها (صورت حساب ، پوشش های الحاقی، شرایط عمومی بیمه نامه)
 • گزارش بازدید اولیه بیمه نامه
 • گزارش کارشناس رسمی دادگستری و برآورد میزان خسارت
 • تصویر مدارک شناسایی زیاندیده ( در پروژه های ساختمانی ارائه پروانه ساختمانی الزامی می باشد)
 • مدارک و مستندات مال خسارت دیده
 • مدارک و مستندات پیمان (در صورت داشتن قراردادی پیمانکاری)
 • مدارک و مستندات تعمیر و یا تویض مال خسارت دیده
 • مدارک و مستندات قضایی
   

انواع بیمه مسئولیت

 

مسئولیت مدنی کارفرما

كليه كارفرمايان طبق قانون در مقابل خطرات ، مسئول رعايت ايمني و حفاظت كارگران و كاركنان شاغل در محدوده كاري هستند و چنانچه خطري براي هر يك از افراد رخ دهد، بيمه‌گر مسئول جبران خسارت غرامت فوت، نقص عضو و هزينه پزشكي مي‌باشد. 

انواع بیمه مسئولیت مدنی کارفرما عبارتند از:

 • بیمه نامه مسئولیت مدنی مجریان پروژه های عمرانی در مقابل کارکنان
معرفی: در این بیمه نامه مسئولیت پیمانکاران در ارتباط با زیانهای جانی و مالی وارد به کارگران شاغل در پروژه های عمرانی مانند نیروگاهها ، سدها ، پلها ، تونلها ، کانالها ، شبکه های آب و فاضلاب ، خطوط گاز ، مترو و ... تحت پوشش می باشد . پروژه عبارتست از کلیه فعالیت های عمرانی که معمولا دارای ویژگی های ذیل می باشند :
 1. برای مدت زمان محدودی انجام می شوند. برای مثال ساخت سد برای مدت سه سال یا لکه گیری آسفالت برای مدت 4 ماه
 2. در محدوده مکانی خاصی انجام می گردد. برای مثال انجام لکه گیری آسفالت در حد فاصل کیلومتر 2 تا 4 جاده قدیم کرج
 3. معمولا برای انجام آنها قراردادی بین کارفرما و پیمانکار بسته می شود که در این قرارداد شماره قرارداد، موضوع پروژه، مدت پروژه و مبلغ پروژه و محدوده سایت کاری و ...... مشخص است
تعهدات بیمه گر :
 1. جهت صدور بیمه نامه ، حداقل و حداکثر تعهد قابل ارائه توسط بیمه گر برای خسارات فوت و صدمات جسمانی برای هر نفر مطابق این تعرفه منحصراً دیه مصوب ماه های عادی و حرام سال صدور بیمه نامه خواهد بود .
 2. حداکثرتعهد قابل ارائه برای هزینه پزشکی ناشی ازحوادث موضوع این بیمه برای هر نفر در هر حادثه طبق این تعرفه 500،000،000 ریال خواهد بود اما با توافق بیمه گر این مبلغ می تواند حداکثر تا 10% دیه ماه حرام افزایش یابد . ضمناً فرانشیز هزینه های پزشکی 10% هر خسارت و حداقل 500،000 ریال خواهد بود .
سقف تعهد بیمه گر :
 1. حداکثر تعهد قابل ارائه توسط بیمه گر در طول مدت بیمه نامه معادل ضریب نیروی کار محاسبه شده خواهد بود و حداکثر تعهدات در طول مدت بیمه نامه از 20 برابر تجاوز نخواهد کرد . در صورت درخواست بیمه گذاربرای سقف تعهد بیشتر از 20 برابر با توافق بیمه گر این درخواست قابل ارائه می باشد .
 2. در صورتی که حداکثر نیروی کار اعلام شده از سوی بیمه گذارکمتر یا مساوی 10 نفر باشد ،حداکثر سقف تعهد قابل ارائه در طول مدت بیمه نامه 5 برابر خواهد بود . در صورت درخواست بیمه گذاربرای سقف تعهد بیشتر از 5 برابر اخذ مجوز از اداره فروش بيمه هاي مسئوليت مرکز الزامیست .
مدت بیمه نامه : مدت بیمه نامه یکساله بوده، در صورت درخواست بیمه گذاربرای مدت کمتر از یکسال، حق بیمه براساس جدول تعرفه کوتاه مدت محاسبه می گردد . تبصره : صدور بيمه نامه براي مدت بيشتر از يكسال در صورت توافق با بیمه گر طبق شرایط خاص امکانپذیر می باشد . فسخ بیمه نامه : در صورت فسخ از طرف بیمه¬ گر، حق بیمه مدت سپری شده از بیمه ¬نامه نسبت به کل مدت اعتبار بیمه نامه به صورت روز شمار و در صورت فسخ از طرف بیمه گذار، حق بیمه مدت سپری شده از بیمه نامه عیناً براساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه و أخذ خواهد شد. فرم پیشنهاد بیمه نامه  
 •  بیمه نامه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در مقابل کارکنان ساختمانی

معرفی: موضوع بیمه عبارت است از مسئولیت مدنـی حرفه ای بیمه گذاردر قبال پرداخت هزینه پزشکی و غرامت صدمه جسمی ، نقص عضو وفوت کارکنان بیمه گذار ناشی از حادثه موضوع بیمه . تعهدات بیمه گر :
 1. جهت صدور بیمه نامه ، حداقل و حداکثر تعهد قابل ارائه توسط بیمه گر برای خسارات فوت و صدمات جسمانی برای هر نفر مطابق این تعرفه منحصراً دیه مصوب ماه های عادی و حرام سال صدور بیمه نامه خواهد بود.
 2. حداکثرتعهد قابل ارائه برای هزینه پزشکی ناشی ازحوادث موضوع این بیمه برای هر نفر در هر حادثه طبق این تعرفه 50،000،000 ریال خواهد بود اما با توافق بیمه گر این درخواست قابل ارائه می باشد .
تبصره : فرانشیز هزینه های پزشکی ، 10% هر خسارت و حداقل 500،000 ریال می باشد .
 1. صدور بیمه نامه برای ارائه پوشش خسارات جانی فقط فوت و صدمات جسمانی بلامانع است در حالیکه صدور بیمه نامه منحصراً برای ارائه پوشش هزینه های پزشکی ناشی از حادثه امکان پذیر نمی باشد .
 2. تعداد تعهد یا ضرایب غرامت مربوط به فوت ،صدمات جسمانی و هزینه پزشکی در طول مدت بیمه نامه می بایست یکسان در نظر گرفته شود. اما در صورت درخواست بیمه گذار مبنی بر عدم یکسان بودن آنها با توافق بیمه گر امکان پذیر خواهد بود .
مدت بیمه نامه : مدت بیمه نامه یکساله بوده، در صورت درخواست بیمه گذار برای مدت کمتر از یکسال، حق بیمه براساس جدول تعرفه کوتاه مدت محاسبه می گردد . تبصره : صدور بيمه نامه بصورت یکجا براي مدت بيشتر از يكسال امكان پذير مي باشد و حق بيمه مازاد بر 12 ماه به صورت روزشمار محاسبه مي گردد . فسخ بیمه نامه : در صورت فسخ از طرف بیمه¬ گر، حق بیمه مدت سپری شده از بیمه ¬نامه نسبت به کل مدت اعتبار بیمه نامه به صورت روز شمار و در صورت فسخ از طرف بیمه گذار، حق بیمه مدت سپری شده از بیمه نامه عیناً براساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه و أخذ خواهد شد. فرم پیشنهاد بیمه نامه  
 •  بیمه نامه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني در ارتباط با خسارات مالي وارد به اشخاص ثالث

معرفی: در این بیمه نامه مسئولیت کارفرمایان در ارتباط با زیانهای مالی وارد به اشخاص ثالث در اجرای عملیات ساختمانی تحت پوشش می باشد . مدت بیمه نامه : مدت این بیمه نامه یکساله می باشد لیکن در صورت درخواست بیمه گذار در خصوص زمان اعتبار بیمه نامه این مدت طبق توافق بیمه گر قابل تغییر می باشد . فسخ بیمه نامه : در صورت فسخ از طرف بیمه¬ گر، حق بیمه مدت سپری شده از بیمه ¬نامه نسبت به کل مدت اعتبار بیمه نامه به صورت روز شمار و در صورت فسخ از طرف بیمه گذار، حق بیمه مدت سپری شده از بیمه نامه عیناً براساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه و أخذ خواهد شد. فرم پیشنهاد بیمه نامه
 •   بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرمایان واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی در مقابل کارکنان

مسئولیت مدنی بیمه گذار برای جبران خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث کار وارد به کارکنان در حین انجام وظیفه و در محل کار ، مشروط بر اینکه مسئولیت بیمه گذار از طرف مراجع ذیصلاح قانونی احراز گردد . تعهدات بیمه گر :
 1. جهت صدور بیمه نامه ، حداقل و حداکثر تعهد قابل ارائه توسط بیمه گر برای خسارات فوت و صدمات جسمانی برای هر نفر مطابق این تعرفه منحصراً دیه مصوب ماه های عادی و حرام سال صدور بیمه نامه خواهد بود .
 2. حداکثرتعهد قابل ارائه برای هزینه پزشکی ناشی ازحوادث موضوع این بیمه برای هر نفر در هر حادثه طبق این تعرفه 50،000،000 ریال خواهد بود اما با توافق بیمه گر این مبلغ می تواندحداکثر تا 10% دیه ماه حرام افزایش یابد . ضمناً فرانشیز هزینه های پزشکی 10% هر خسارت و حداقل 500،000 ریال خواهد بود .
سقف تعهد بیمه گر :
 1. حداکثر تعهد قابل ارائه توسط بیمه گر در طول مدت بیمه نامه معادل حداکثر تعداد کارکنان و یا ضریب نیروی کار محاسبه شده خواهد بود و از 20 برابر تعهد بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه تجاوز نخواهد کرد . در صورت درخواست بیمه گذار برای سقف تعهد بیشتر از 20 برابر با توافق بیمه گر این درخواست قابل ارئه می باشد .
 2. در صورتی که حداکثر نیروی کار اعلام شده از سوی بیمه گذار یا ضریب نیروی کار کمتر یا مساوی 10 نفر باشد ، حداکثــر سقف تعهد قابل ارائه در طول مدت بیمه نامه 5 برابــر خواهــد بود .
مدت بیمه نامه :
 1. مدت بیمه نامه یکساله بوده، در صورت درخواست بیمه گذار برای مدت کمتر از یکسال، حق بیمه براساس جدول تعرفه کوتاه مدت محاسبه می گردد . تبصره : صدور بيمه نامه براي مدت بيشتر از يكسال در صورت توافق با بیمه گر طبق شرایط خاص امکانپذیر می باشد .
 2. درصورت ایجاد وقفه در صدور بیمه نامه، حق بیمه مطابق تعرفه عادی و یا کوتاه مدت بر حسب مورد ، محاسبه می گردد .
فسخ بیمه نامه : در صورت فسخ از طرف بیمه گر، حق بیمه مدت سپری شده از بیمه نامه نسبت به کل مدت اعتبار بیمه نامه به صورت روز شمار و در صورت فسخ از طرف بیمه گذار، حق بیمه مدت سپری شده از بیمه نامه عیناً براساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه و أخذ خواهد شد. فرم پیشنهاد بیمه نامه  

مسئولیت حرفه ای

هر شخص كه اشتغال به شغل و حرفه‌اي دارد ممكن است بر اثر خطا، قصور، غفلت يا تخلف موجب ايراد خسارت به جان و يا مال ديگران شود. يك مدير، مسئول تمام اتفاقاتي است كه در حوزه مديريتي وي رخ مي‌دهد. چه حادثه ناشي از عملكرد خود و چه ناشي از عملكرد زيردستان وي باشد. مانند مديرعامل یک شركت عمراني و ساختماني که در ايجاد صدمه و خسارت به كارگران،همسايگان و اشخاص ثالث ( مانند عابرين و وسائط نقليه عبوري ) مسئول است.  

 انواع حرفه در بيمه مسئوليت حرفه‌اي

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای ، مسئولیت مهندسان طراح، محاسب و ناظر ساختمان، مدیران مجموعه ورزشی در قبال مراجعه کنندگان، بیمارستان ها و کلینیک‌ها و درمانگاه‌ها، پزشکان و پیراپزشکان، مدیران استخر و ناجيان غریق در قبال شناگران، مدیران شهربازی‌ها و مکان های تفریحی، مدیران و مربیان مهد‌کودک‌ها در قبال کودکان، مدیران آموزشگاه‌ها در قبال دانشجویان و مراجعه کنندگان، شرکت‌های نصاب سیستم گازسوز، بنگاه‌های مسافرتی (تورهای سیاحتی و زیارتی)، مسئولان اردوی دانشجویی، شرکت های نصب و نگهداری آسانسور، بالابر برقی، هتل داران، مدیران واحدهای اقامتی، ‌تعمیرگاه های مجاز خودرو در قبال مالکین اتومبیل، دلالان رسمی بیمه، سینماداران، رستوران ها، بازرسان فنی، مسئولان اردوهای دانش آموزی و دانشجويی و داروخانه ها را تحت پوشش قرار می دهد.  در ذیل به معرفی برخی از آنها می پردازیم:
 •  بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان

معرفی: بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال اشخاصی که به علت خطا،غفلت و یا قصور بیمه گذار در تشخیص ، معالجه ، مداوا ، اعمال جراحی و به طور کلی انجام امور پزشکی دچار صدمات جسمانی شده و یا فوت شوند . تعهدات بیمه گر : جهت صدور بیمه نامه ، حداکثر تعهد بیمه گر ( سقف تعهد سالیانه ) برای خسارات فوت و صدمات جسمانی یا روانی معادل سرمایه ای است که توسط بیمه گذارتعیین گردیده است. تبصره : جهت تعیین مبلغ تعهد بیمه گر (سقف تعهد سالیانه) هیچگونه محدودیتی وجود ندارد و بیمه گذارمی تواند جهت أخذ تعهد کمتر و یا بیشتر از دیه مقرر هر سال اقدام نماید. بدیهی است مبلغ حق بیمه بر اساس سرمایه تعیین شده محاسبه می گردد. مدت بیمه نامه : مدت بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان منحصرا یک ساله بوده و درصورت درخواست بیمه گذار برای صدور بیمه نامه کمتر و یا بیشتر از یک سال أخذ مجوز از اداره فروش بیمه های مسئولیت الزامیست.
 •  بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پیراپزشکان

معرفی: بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال اشخاصی که به علت خطا،غفلت و یا قصور بیمه گذار در انجام امور پزشکی (به تفکیک هر رشته که از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعیین گردیده) دچار صدمات جسمانی گردیده اند .  
 •  بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مسئولین فنی بیمارستان ها، کلینیک ها و درمانگاه ها در مقابل خسارت جانی وارد به اشخاص ثالث

این بیمه نامه ، مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در مقابل خسارات جانی وارد به بیماران و اشخاص ثالث در ارتباط با انجام وظایف بر اساس شرح وظایف مسئولین فنی ابلاغ شده از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تا میزان تعهدات مندرج در جدول تعهدات بیمه نامه مشروط به اینکه مسئولیت بیمه گذار توسط مراجع ذیصلاح قضائی یا قانونی احراز گردیده باشد.  
 • بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي راننده امدادگر و اپراتور مرکز اورژانس

مسئوليت مدني رانندگان و اپراتورهای اورژانس در قبال خسارت جاني وارد به اشخاص ثالث منحصراً بيماراني که به صورت تلفني از مرکز اورژانس تقاضاي کمک نموده باشند بدين معني که چنانچه در نتيجه سهل انگاري ، قصور ، خطا ، غفلت يا اشتباه رانندگان و اپراتورهای اورژانس خسارت جاني به بيماران وارد آيد و بيمه گزار مسئول جبران آن شناخته شود بيمه گر پس از احراز مسئوليت بيمه گذار توسط مراجع قضايي ذيصلاح نسبت به جبران خسارت اقدام می نمايد.    
 • بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي مهندسين ناظر /مجري و بازرسین گاز رسان

موضوع بيمه عبارتست از مسئوليت حرفه ای بيمه گذار مهندس ناظر/ مجري / بازرس گازرسان در قـبال مالک و اشخاص ثالث ، بـدین معنی که چنانچه در نتـیجه سهل انـگاری ، قـصور ، غـفلت ، خطا و اشتباه حرفه ای بیمه گذار در محل ملک مورد نظارت /بازرسي/ اجراي عمليات گاز ، خسارات جانی و مالی به مالک و اشخاص ثالث وارد آید و بیمه گذار مسئول جبران آن شناخته شود ، بیمه گر پس از احـراز مسئولیت بیمه گذار بر اساس تعهدات مندرج در بیمه نامه ، نسبت به جبران خسارات اقدام می نماید .  
 •  بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي دامپزشکان

مسئوليت مدني حرفه اي دامپزشکان در مقابل خسارت وارد به دام و طيور که به علت خطا ، غفلت يا قصور وی در تشخيص ، معالجه ، مداوا ، اعمال جراحي و به طور کلي انجام امور دامپزشکي دچار صدمات شده يا تلف شده باشند تحت پوشش این بیمه نامه خواهد بود .  
 •  بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي مهندسين ناظر ، طراح و محاسب در قبال مالكان ، كارگران ساختماني و اشخاص ثالث

در این بیمه ‌نامه خسارت جانی و مالی وارد به کارگران و اشخاص ثالث ناشی از مسئولیت حرفه‌ای مهندسین ناظر ، طراح و محاسب که دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی باشند ، در حیطه فعالیت ساختمان‌سازی جبران می‌گردد . خسارتي تحت پوشش اين بيمه نامه مي باشد كه در حین اجرای پروژه ساختمانی رخ داده باشد. (یعنی خساراتی كه بعد از پایان كار رخ داده باشد تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد)  
 •  بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي آرايشگران درمقابل مشتريان

کلیه مدیران آرایشگاه های زنانه در قبال خطرات احتمالي وارد به مشتریان خود مسئوليت دارند . براي پوشش خسارات جاني ناشي از خطرات احتمالي استعمال مواد شيميايي ( حساسيت هاي پوستي و يا تغيير رنگ و تورم ، تخريب مو و يا ريزش آن ) ، جراحات روي صورت و دست و پا ، آسيب ديدگي چشمها ، پلک ، ابرو و مژه ، برق گرفتگي به علت خيس بودن مو و بدن توسط دستگاه هايي چون سشوار و يا لوازم کار موجود در سالن ، شکستگي و يا مصدوميت هاي حادث بر اثر لغزش در سالن ، بيماري هاي واگير و مهلک چون ايدز و هپاتيت بيمه مسئوليت حرفه ای آرایشگاه های زنانه صادر مي‌شود . ( خسارات مالی تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد .)  
 

 بیمه مسئولیت توليدکنندگان کالا

به موجب این بیمه نامه بیمه‌گر متعهد می‌شود که خسارات جانی یا مالی وارد به مصرف کنندگان و اشخاص ثالث که ناشی از عدم ایمنی، عیب و نقص کالای تولیدی و عرضه شده توسط بیمه‌گذار است را جبران نماید. این بیمه نامه شامل تولید کنندگان عایق‌های رطوبتی ، تولید کنندگان قطعات خودرو مانند سیلندر و صفحه کلاچ و ... ، تولید کنندگان مخازن ، تولید کنندگان دستگاه‌های فیزیوتراپی و تولید کنندگان لوازم خانگی در قبال استفاده کنندگان است.

 بیمه مسئولیت محصول ( کپسول اطفاء حریق )

عبارتست از مسئوليت مدنی بيمه گذار در مقابل استفاده کنندگان از محصولات تولیدی بیمه گذار (کپسول های اطفاء حریق ) در ارتباط خسارات مالی و جانی وارد به مصرف کننده و اشخاص ثالث ، که در نتیجه عدم کارآیی کپسول های به فروش رفته و یا شارژ شده ، حادث گردد .

 بیمه مسئولیت محصول ( لوله و اتصالات )

در این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال استفاده کنندگان محصولات لوله و اتصالات که توسط بیمه گذار در سایز های مختلف تولید می شود بیمه می نماید . بدین معنی که چنانچه محصولات تولیدی کیفیت مطلوب مطابق با استانداردهای تعریف شده در قرارداد فروش را نداشته باشد بیمه گر با رعایت ضوابط و شرایط بیمه نامه از عهده جبران خسارت وارده بر اشخاص ثالث بر خواهد آمد .

بيمه مسئوليت محصول ( ایزوگام )

موضوع این بیمه نامه عبارت است از منحصراً جبران زیانهای مالی وجانی ناشی از مسئولیت مدنی بیمه گذار در جبران خسارت وارد به اشخاص ثالث ( مصرف کنندگان) ناشی از استفاده از عایق های تولیدی که به دلیل کیفیت نامناسب محصول حادث می گردد.  

بیمه مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد

به طور معمول، طرفین یک قرارداد ممکن است به طور غیر عمد یا سهواً باعث زیان دیگری ‌شوند. این بیمه نامه خسارت‌های جانی و یا مالی ناشی از مسئولیت بیمه‌گذار وارد به طرف قرارداد را تحت پوشش قرار می‌دهد. بیمه مسئولیت قراردادی مستاجر در قبال موجر از این دسته هستند.  

  بیمه نامه مسئولیت مدنی مالکان پارکينگ،تعمیرگاه،کارواش،نمایشگاه و وسايل نقليه موتوري در قبال مراجعین و اشخاص ثالث

خسارت مالی وارده به خودروها و موتورسیکلت های متعلق به اشخاص ثالث و غرامات فوت ، صدمـات جسمانی و هزینـه های پزشکی وارده به اشخاص ثالث ناشی از قصـور بیمه گذار در قبال خطرات بیمه شده در محدوده نمایشگاه های خودرو و موتور سیکلت ، پارکینگ ها ، تعمیرگاه ها و کارواش ها پس از احراز مسئولیت مدنی بیمه گذار براي خسارات جاني توسط مراجع ذیصلاح قضایی یا کارشناس رسمی دادگستری و براي خسارات مالي مراجع ذیصلاح قانونی و یا کارشناسان معتمد بیمه گر، تحت پوشش اين بيمه نامه مي باشد .

 بیمه نامه مسئولیت مدنی مراجعین به مساجد و اماکن

عبارست از جبران خسارت های صدمات جسمانی وارده به مراجعین به مساجد و امامزاده ها در خود مسجد و امامزاده و اماکن وابسته از جمله وضوخانه ، سرویس بهداشتی ، آشپزخانه و حیاط و کتابخانه متعلق به بیمه گذار و در ارتباط با فعالیت آن مجموعه باشد .

 بیمه نامه مسئولیت مدنی جامع هیئت مدیره /مدیر و مالکین ساختمان در قبال خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث و مراجعین در مشاعات

موضوع بيمه نامه عبارت است از بيمه مسئوليت بيمه گذار در قبال ساكنين و اشخاص ثالث و مراجعين . بدين معني كه چنانچه در نتيجه استفاده از : پاركينگ ساختمان ، ريزش نماي ساختمان در محوطه و اطراف آن ، ايجاد خسارت به ساختمانهاي مجاور ناشي از آتشسوزي و تركيدگي لوله آب و نشت و ريزش چاه ، آسانسور ، استخر و سونا ، آتش سوزي مشاعات ، نظافتچي و سرايدار خساراتي وارد آيد ، بيمه گر پس از احراز مسئوليت بيمه گذار و در صورت لزوم طبق رأي مراجع قضائي نسبت به پرداخت خسارت اقدام مي نمايد .

 بیمه نامه مسئولیت مدنی پيست کارتينگ

در صورت وقوع حادثه برای استفاده كنندگان از پيست های کارتینگ ، كه ناشی از مسئولیت مدیر پيست باشد ، خسارت وارده از طریق این بیمه ‌نامه جبران خواهد شد .

 بیمه نامه مسئولیت مدنی مديران مراكز آموزش غواصي

عبارت است از جبران خسارت های صدمات جسمانی وارد به شرکت کنندگان در دوره های آموزش غواصی که ناشی از مسئولیت مدیران مراکز آموزشی غواصی باشد .

 بیمه نامه مسئولیت مدنی بيمه گذار در قبال مراجعه كنندگان به اماكن

موضوع بیمه نامه عبارت است از جبران خسارت های جانی وارد به مراجعین به اماکنی مانند فروشگاه ها ، مغازه ها ، ادارات و .... در قبال خطرات احتمالی

 بیمه نامه مسئولیت مدنی دکل های مخابراتی در مقابل اشخاص ثالث

در این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گـذار در مقابل زیان های جانی و مالي وارد به اشخاص ثالث ناشي از نصب دكلها تحت پوشش می باشد .  

 بیمه نامه مسئولیت مدنی مديران مراکز توانبخشي

در صورت وقوع حادثه برای مددجويان ( معلولین ذهنی و جسمی )، که ناشی از مسئولیت مدیر آن مركز باشد، خسارت وارده در محدوه مکانی مرکز توانبخشی ، از طریق این بیمه‌نامه جبران خواهد شد.

 بیمه نامه مسئولیت نصابان کیت گازسوز خودرو

موضوع بیمه نامه عبارت است از مسئولیت مدنی بیمه گذار بعنوان نصب / تست کیت گاز سوز در ارتباط با جبران زیانهای مالی وجانی وارد به اشخاص ثالث که این زیانها مستقیما" به دلیل خطا و یا هرگونه اشتباه در نصب /تست این دستگاهها حادث گردد. تذکر : امکان ارائه این بیمه نامه صرفاً جهت آندسته از شرکتهایی میسر می باشد که دارای استانداردهای لازم و نیز مجوزهای مربوطه از مراجع ذیصلاح باشد .

 بیمه نامه مسئولیت مدنی مديران خوابگاه

در صورت وقوع حادثه برای ساكنين خوابگاه ، كه ناشی از مسئولیت مدیر خوابگاه باشد ، خسارت وارده در محدوده مکانی خوابگاه ، از طریق این بیمه‌نامه جبران خواهد شد.

 بیمه نامه مسئولیت مدنی مديران مراکز ترک اعتياد

در صورت وقوع حادثه برای مراجعين به مراكز ترك اعتياد كه ناشی از مسئولیت مدیر آن مركز باشد، خسارت وارده در محدوه مکانی مرکز ترک اعتیاد ، از طریق این بیمه‌نامه جبران خواهد شد .

 بیمه نامه مسئوليت مدني مديران آسايشگاه سالمندان

در صورت وقوع حادثه برای سالمندان آسایشگاه ، که ناشی از مسئولیت مدیر آن مركز باشد ، خسارت وارده در محدوده مکانی آسایشگاه ، از طریق این بیمه‌نامه جبران خواهد شد .

 بیمه نامه مسئولیت مدنی هيأت مديره مراکز تجاري و يا مجتمع مسکوني در قبال اشخاص ثالث

در این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گـذار در مقابل زیان های جانی وارد به مراجعـه کنندگان به محل ساختمان تحت پوشش می باشد .

 بیمه نامه مسئولیت مدنی مراجعين به رستوران و تالار پذيرائي

مديران رستوران و تالارهای پذیرایی در قبال خطرات احتمالي افراد استفاده ‌كننده از فضا و تجهيزات آنها دارای مسئوليت می باشند . براي پوشش خسارات جاني ناشي از خطرات احتمالي در اين مكان‌ها ، بيمه مسئوليت مدني مديران رستوران‌ ارائه می گردد .

 بیمه نامه مسئولیت مدنی قايق های تفریحی و جت اسکی در قبال استفاده کنندگان

در صورت وقوع حادثه برای استفاده كنندگان از قايق هاي موتوري ، پدالی و جت اسكي در محل مندرج در بيمه نامه ، كه ناشی از مسئولیت دارنده دستگاه هاي فوق باشد ، خسارت وارده از طریق این بیمه ‌نامه جبران خواهد شد .

 بیمه نامه مسئولیت مدنی مالکین و بهره برداران از اماکن مسکونی ناشی از سرایت آتش سوزی، انفجار و ترکیدگی لوله آب در قبال اشخاص ثالث

موضوع بیمه عبارت است از وقوع آتش سوزی، انفجار و یا ترکیدگی لوله های آب در مدت اعتبار بيمه‌نامه و در محل مورد بیمه که منجر به ایجاد خسارات مالی و یا جانی به اشخاص ثالث گردد وبیمه گذارتوسط مراجع ذیصلاح قانونی مسئول جبران خسارت يا پرداخت غرامت ناشي از آن شناخته شود.

 بیمه نامه مسئولیت مدنی شرکتهاي نصب و نگهداري تابلوهاي تبليغاتي در قبال اشخاص ثالث

با اين بيمه‌نامه خسارات جاني و مالي وارد به اشخاص ثالث ناشي از نگهداري و يا مالکيت انواع تابلو ، در صورت احراز مسئوليت بيمه‌گذار ، جبران خواهد شد . پوشش بيمه اي در اين نوع بيمه نامه پس از نصب بوده و خسارات وارد به خود تابلو ها نيز استثناء مي باشد .

 بیمه نامه مسئولیت مدنی مراكز نمايش

می باشند . براي پوشش خسارات جاني ناشي از خطرات احتمالي در اين سالن‌ها ، بيمه مسئوليت مدنی مديران مراكز نمايش قابل ارائه می باشند .

 بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان جرثقیل و لیفتراک در مقابل خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث

مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل خسارتهای جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از خطرات احتمالی در امر بارگیری و تخلیه توسط جرثقیل و لیفتراک تحت پوشش این بیمه نامه می باشد .

بیمه مسئولیت عمومی

این نوع بیمه نامه مسئولیت اشخاص به غیر از کارکنان و افراد مرتبط با حرفه یا فعالیت کارفرما می باشد که شامل مسئولیت ناشی از نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی، بیلبورد، مسئولیت دارندگان ماشین آلات راهسازی، صنعتی، کشاورزی، مسئولیت جامع شهرداری در قبال شهروندان، مسئولیت ناشی از آتش‌سوزی در قبال همسایگان، مسئولیت ناشی از اجرای پروژه‌های آب، برق ، گاز ، فاضلاب و مخابرات می شود. همچنین در زمان بهره‌برداری، مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی، مسئولیت پیمانکاران، مسئولیت پارکینگ داران، (مسئوليت ناشي از آتش‌سوزی، سقوط اجسام، شکست شیشه و خسارت جانی افراد ثالث که در محوطه پارکینگ دچار حادثه می‌شوند)، مسئولیت مدیران و مجریان نمایشگاه‌ها و ... جزیی از بیمه نامه مسئولیت اشخاص به شمار می آید.