فروردین ۲۷, ۱۳۹۹

مجموعه قوانین خاص کیفری

مجموعه قوانین خاص کیفری   در حال حاضر قشر گسترده ای از فارغ التحصیلان رشته ی حقوق متقاضی ورود به […]
فروردین ۲۷, ۱۳۹۹

مجموعه قوانین خاص حقوقی

مجموعه قوانین خاص حقوقی   در حال حاضر قشر گسترده ای از فارغ التحصیلان رشته ی حقوق متقاضی ورود به […]
فروردین ۹, ۱۳۹۹

کتاب: حقوق زنان در نظم حقوق کنونی

کتاب: حقوق زنان در نظم حقوق کنونی   انتشارات استیناف با رویکردی متفاوت نسبت به موضوعات حقوقی روز جامعه، با […]
اسفند ۲۵, ۱۳۹۸

منشور حقوق شهروندی در نظم حقوق کنونی

منشور حقوق شهروندی در نظم حقوق کنونی   شهروندان به عنوان رکن اصلی بدنه ی جامعه نقش و تاثیر به […]

تازه های نشر

تازه ها

نشر

کتاب های بیمه ای

کتاب

بیمه ای