بیستمین شماره ماهنامه تازه‌های بیمه ایران و جهان منتشر شد
دی ۱۲, ۱۴۰۰
آیین نامه ۵۵/۲-مکمل آیین نامه نحوه نظارت بر امور بیمه های اتکایی موسسات بیمه مستقیم
دی ۱۲, ۱۴۰۰

آیین نامه شماره ۹۷/۱

آئین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه

 

شورای عالی بیمه در جلسات مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ و ۱۴۰۰/۰۸/۰۳در اجرای ماده (۶۱) قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری و به استناد ماده (۱۷) همان قانون، آیین نامه “سرمایه گذاری مؤسسات بیمه” (آیین نامه شماره ۹۷) را اصلاح و به عنوان مکمل آیین نامه مذکور (آیین نامه شماره ۱/۹۷) به شرح زیر تصویب نمود: 

الف- بند های ۱ و ۲ ماده (۲) آیین نامه به شرح زیر اصلاح شد:
بند ۱- سپرده گذاری نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی حداقل ده درصد و حداکثر شصت درصد ذخایر ریاضی سهم نگهداری.

بند ۲- خرید اوراق مالی اسلامی از قبیل اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، اوراق مرابحه، اوراق اجاره و سایر اوراق صکوک حداقل ده درصد و حداکثر بیست درصد ذخایر ریاضی سهم نگهداری.
تبصره: سرمایه گذاری در یک نوع اوراق مالی اسلامی به استثناء اوراق مالی اسلامی که دولت عرضه می-کند، بیش از بیست و پنج درصد مجموع سرمایه گذاری موضوع این بند مجاز نمی باشد.

ب‌-  بند های ۱ و ۲ ماده (۳) آیین نامه به شرح زیر اصلاح شد:
بند ۱- سپرده گذاری نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی حداقل ده درصد و حداکثر هفتاد درصد مجموع حقوق مالکانه و سایر ذخایر فنی سهم نگهداری. 

بند ۲- خرید اوراق مالی اسلامی از قبیل اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، اوراق مرابحه، اوراق اجاره و سایر اوراق صکوک حداقل ده درصد و حداکثر بیست درصد مجموع حقوق مالکانه و سایر ذخایر فنی سهم نگهداری

تبصره: سرمایه گذاری در یک نوع اوراق مالی اسلامی به استثنای اوراق مالی اسلامی که دولت عرضه می کند، بیش از بیست و پنج درصد مجموع سرمایه گذاری موضوع این بند مجاز نمی باشد.

ج- بیمه مرکزی در مورد سپرده های ارزی مجاز است حسب مورد، مؤسسه بیمه را از رعایت نصاب های مندرج در بند (۱) مواد (۲) و (۳) آیین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه و تبصره ذیل آن مستثنی نماید.

د- مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ شورای عالی بیمه به شرح ذیل تمدید گردید:

” با توجه به تحولات بازار سرمایه و تقاضای مؤسسات بیمه، نصاب های مندرج در بند (۴) ماده (۲) و بند (۴) ماده (۳) آیین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه (آیین نامه شماره ۹۷)، برای مدت یک سال (تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱)  بیست درصد افزایش می یابد.” 

 


آیین نامه های بیمه ای
آیین نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *