تیر ۲, ۱۴۰۰

مطبوعات اقتصادی -امروز چهار شنبه۲ تیر ۱۴۰۰

مطبوعات اقتصادی امروز چهار شنبه۲ تیر ۱۴۰۰     روزنامه آسیا روزنامه آفتاب اقتصادی روزنامه ابرار اقتصادی روزنامه اخبار صنعت […]
خرداد ۱۰, ۱۴۰۰

با توجه به ظاهر تبصره ۵ ماده ۸ یادشده و ماده ۳۹ این قانون، خسارات وارده بر اساس قیمت متعارف زمان ارزیابی توسط کارشناس محاسبه می‌شود و نه زمان وقوع تصادف. 

با توجه به ظاهر تبصره ۵ ماده ۸ یادشده و ماده ۳۹ این قانون، خسارات وارده بر اساس قیمت متعارف […]
خرداد ۱۰, ۱۴۰۰

پرداخت دیه به قیمت یوم‌الاداء اعم از این‌که بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون که خسارت آن‌ها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است.

پرداخت دیه به قیمت یوم‌الاداء اعم از این‌که بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به […]
خرداد ۱۰, ۱۴۰۰

شرکت‌هایی که توسط شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نمی‌کند و از آنجایی که مقرره فوق استثنایی بر قواعد کلی حاکم بر شرکت‌های دولتی است، باید به نحو مضیق تفسیر شود.

شرکت‌هایی که توسط شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نمی‌کند و […]
خرداد ۱۰, ۱۴۰۰

درصورت مشخص و قطعی بودن مبلغ خسارت و عدم اختلاف طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر و یا صرف تجدیدنظرخواهی از باب جنبه عمومی جرم، شرکت بیمه می‌تواند پیش از قطعیت دادنامه و یا حتی پیش از صدور حکم دادگاه، مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز کند.

درصورت مشخص و قطعی بودن مبلغ خسارت و عدم اختلاف طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر و یا صرف تجدیدنظرخواهی […]
خرداد ۱۰, ۱۴۰۰

محدودیت مذکور در تبصره ۳ ماده ۸ یاد شده هم شامل شرکت بیمه است که بیمه‌نامه شخص ثالث را صادر کرده و هم راننده مقصر و تبصره‌های یاد شده صرفاً در خصوص خودروهای سواری قابلیت اعمال و اجرا دارد. 

محدودیت مذکور در تبصره ۳ ماده ۸ یاد شده هم شامل شرکت بیمه است که بیمه‌نامه شخص ثالث را صادر […]
خرداد ۱۰, ۱۴۰۰

هزینه‌های متعارف معالجه اشخاص ثالث زیان‌دیده و راننده مسبب حادثه به طور کلی و بدون داشتن سقف معین،  بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و این‌که هزینه‌های معالجه کمتر یا بیشتر از میزان دیه باشد.

هزینه‌های متعارف معالجه اشخاص ثالث زیان‌دیده و راننده مسبب حادثه به طور کلی و بدون داشتن سقف معین،  بر عهده […]
خرداد ۹, ۱۴۰۰

پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی‌که قانون تجویز کرده است با پرداخت خسارت از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده ۲۱ قانون صدر‌الذکر دو مقوله متفاوت هستند و مادام که تأمین خسارت‌های بدنی زیان‌دیدگان موضوع ماده ۲۱ قانون یاد شده از طریق این صندوق امکان‌پذیر باشد، نوبت به تأمین آن از بیت‌المال نمی‌رسد

پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی‌که قانون تجویز کرده است با پرداخت خسارت از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع […]
خرداد ۹, ۱۴۰۰

مجازات تعزیری جرایم موضوع تخلفات رانندگی به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵،  با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن، تعزیر درجه شش محسوب می‌شود.

مجازات تعزیری جرایم موضوع تخلفات رانندگی به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵،  با […]
خرداد ۹, ۱۴۰۰

در صورت عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه با عنایت به ماده ۲۱ قانون مذکور، پرداخت خسارت بدنی فرد مصدوم بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است.

در صورت عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه با عنایت به ماده ۲۱ قانون مذکور، پرداخت خسارت بدنی فرد مصدوم بر […]
خرداد ۹, ۱۴۰۰

مسبب حادثه نمی‌تواند از فعل زیان‌بار خود منتفع شود، قاتل (اعم از عمدی یا غیر عمدی) نمی‌تواند از آن برخوردار شود.

مسبب حادثه نمی‌تواند از فعل زیان‌بار خود منتفع شود، قاتل (اعم از عمدی یا غیر عمدی) نمی‌تواند از آن برخوردار […]
خرداد ۸, ۱۴۰۰

شروع به جرم مذکور در ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵) که قبلاً به طور خاص برای شروع به جرم، مجازات تعیین شده است نیز مطابق مقررات عام مربوط به شروع جرم مذکور در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با لحاظ ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ رفتار می‌شود.

شروع به جرم مذکور در ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی […]
خرداد ۸, ۱۴۰۰

درصورت فوت متهم به قتل،تعقیب امر کیفری موقوف می شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا اولیای دم مقتول نبوده/دیه همواره به نرخ روز پرداخت می‌شود

درصورت فوت متهم به قتل،تعقیب امر کیفری موقوف می شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صورت […]
خرداد ۸, ۱۴۰۰

چنان‌چه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری شود و خودرو نیز شناسایی نشود، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است

چنان‌چه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری شود و خودرو نیز شناسایی نشود، پرداخت خسارت […]
فروردین ۱۴, ۱۴۰۰

مطبوعات اقتصادی امروز شنبه ۱۴فروردین ۱۴۰۰

مطبوعات اقتصادی امروز شنبه ۱۴فروردین ۱۴۰۰     روزنامه آسیا روزنامه آفتاب اقتصادی روزنامه ابرار اقتصادی روزنامه اخبار صنعت روزنامه […]