خرداد ۱۰, ۱۴۰۰

با توجه به ظاهر تبصره ۵ ماده ۸ یادشده و ماده ۳۹ این قانون، خسارات وارده بر اساس قیمت متعارف زمان ارزیابی توسط کارشناس محاسبه می‌شود و نه زمان وقوع تصادف. 

با توجه به ظاهر تبصره ۵ ماده ۸ یادشده و ماده ۳۹ این قانون، خسارات وارده بر اساس قیمت متعارف […]
خرداد ۱۰, ۱۴۰۰

پرداخت دیه به قیمت یوم‌الاداء اعم از این‌که بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون که خسارت آن‌ها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است.

پرداخت دیه به قیمت یوم‌الاداء اعم از این‌که بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به […]
خرداد ۱۰, ۱۴۰۰

شرکت‌هایی که توسط شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نمی‌کند و از آنجایی که مقرره فوق استثنایی بر قواعد کلی حاکم بر شرکت‌های دولتی است، باید به نحو مضیق تفسیر شود.

شرکت‌هایی که توسط شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نمی‌کند و […]
خرداد ۹, ۱۴۰۰

مجازات تعزیری جرایم موضوع تخلفات رانندگی به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵،  با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن، تعزیر درجه شش محسوب می‌شود.

مجازات تعزیری جرایم موضوع تخلفات رانندگی به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵،  با […]
خرداد ۹, ۱۴۰۰

در صورت عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه با عنایت به ماده ۲۱ قانون مذکور، پرداخت خسارت بدنی فرد مصدوم بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است.

در صورت عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه با عنایت به ماده ۲۱ قانون مذکور، پرداخت خسارت بدنی فرد مصدوم بر […]
خرداد ۸, ۱۴۰۰

درصورت مصدومیت یا فوت عابر پیاده دارای تقصیر است، مشمول بیمه موضوع قانون بیمه اجباری خسارت مصوب۱۳۹۵ می باشند. و در صورت فوت، شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حسب مورد و به استناد ماده ۲۶ یاد شده باید خسارت بدنی مربوطه را به مصدوم یا وراث متوفی پرداخت کند.

ذرصورت مصدومیت یا فوت عابر پیاده دارای تقصیر است، مشمول بیمه موضوع قانون بیمه اجباری خسارت مصوب۱۳۹۵ می باشند. و […]
خرداد ۸, ۱۴۰۰

در صورتی که خودرو فاقد بیمه‌نامه باشد و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گیرد و به مسبب حادثه خسارت بدنی وارد شده باشد، خسارت قابل پرداخت نمی باشد. 

در صورتی که خودرو فاقد بیمه‌نامه باشد و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گیرد و […]
خرداد ۸, ۱۴۰۰

چنان‌چه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری شود و خودرو نیز شناسایی نشود، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است

چنان‌چه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری شود و خودرو نیز شناسایی نشود، پرداخت خسارت […]
بهمن ۶, ۱۳۹۹

مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص « آیین‌نامه شماره ۷۸»

مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص « آیین‌نامه شماره ۷۸»   شورای عالی بیمه در چهارصد و پنجاه و دومین […]
بهمن ۶, ۱۳۹۹

ابلاغ سهم علی الحساب شرکت های بیمه از مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال – در اجرای بند الف تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ابلاغ سهم علی الحساب شرکت های بیمه از مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال – در اجرای بند الف تبصره ۱۰ قانون […]
بهمن ۶, ۱۳۹۹

مطبوعات اقتصادی امروز چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹

مطبوعات اقتصادی امروز چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹     روزنامه آسیا روزنامه آفتاب اقتصادی روزنامه ابرار اقتصادی روزنامه اخبار صنعت […]
دی ۲۳, ۱۳۹۹

مطبوعات اقتصادی امروز دوشنبه ۱ دی ۱۳۹۹

مطبوعات اقتصادی امروز دوشنبه ۱ دی ۱۳۹۹     روزنامه آسیا روزنامه آفتاب اقتصادی روزنامه ابرار اقتصادی روزنامه اخبار صنعت […]
دی ۲۱, ۱۳۹۹

مطبوعات اقتصادی -امروز دوشنبه ۲۴آذر ۱۳۹۹

مطبوعات اقتصادی امروز دوشنبه ۲۴آذر ۱۳۹۹     روزنامه آسیا روزنامه آفتاب اقتصادی روزنامه ابرار اقتصادی روزنامه اخبار صنعت روزنامه […]
دی ۲۱, ۱۳۹۹

مطبوعات اقتصادی امروز یک شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۹

مطبوعات اقتصادی امروز یک شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۹     روزنامه آسیا روزنامه آفتاب اقتصادی روزنامه ابرار اقتصادی روزنامه اخبار […]
دی ۲۱, ۱۳۹۹

مطبوعات اقتصادی امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۹

مطبوعات اقتصادی امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۹     روزنامه آسیا روزنامه آفتاب اقتصادی روزنامه ابرار اقتصادی روزنامه اخبار صنعت […]