قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی تصویب شد
آذر ۱۳, ۱۳۹۹
مطبوعات اقتصادی-امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹
دی ۲۰, ۱۳۹۹

ضرورت تدوین بیمه سیل به منظور مواجهه با پیامدهای تغییر اقلیم

 
 
پژوهشکده بیمه بررسی کرد
ضرورت تدوین بیمه سیل به منظور مواجهه با پیامدهای تغییر اقلیم
 
گزارش پژوهشی ” ضرورت تدوین بیمه سیل به منظور مواجهه با شرایط محتمل تغییر اقلیم” در چارچوب سلسله گزارش‌های مربوط به مواجهه صنعت بیمه با پدیده تغییر اقلیم تهیه شده و در اولین گزارش از این مجموعه، نقشه راه صنعت بیمه مرتبط با سیلاب به عنوان یکی از مهمترین مخاطرات طبیعی از دریچه “بیمه سیل” ارائه شده است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، با افزایش وقایع حدی، خسارات مرتبط با مخاطرات طبیعی مهمترین تهدید پیش روی صنعت بیمه به شمار می‌رود و از سوی دیگر روند روزافزون وقایع حدی، موجب استقبال بیشتر از محصولات بیمه‌ای شده و فرصتی برای صنعت بیمه جهت افزایش ضریب نفوذ این صنعت ایجاد می‌کند. لذا آگاهی از شرایط گذشته مخاطرات طبیعی و تأثیرات محتمل تغییر اقلیم بر این مخاطرات تا انتهای قرن اخیر، اولین و مهم‌ترین گام برای صنعت بیمه جهت شناخت بهتر نسبت به تهدیدات ناشی از تغییر اقلیم است.

در این راستا درک بهتر از خسارت‌های پیش رو، برنامه‌ریزی بخش‌های خصوصی، بخش دولتی و مردم جهت آگاهی از این موضوع و افزایش فرهنگ بیمه با گسترش نفوذ بیمه در کشور، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در گزارش حاضر با بهره‌گیری از رویکردهای مبتنی بر روش تحقیق کمی و کیفی و بهره‌گیری از رویکرد تحلیل سه سطحی، ضرورت تدوین بیمه سیل در مواجهه با شرایط محتمل تغییر اقلیم به عنوان یک ضرورت ملی و تأثیرگذار بر آینده کشور، مورد بررسی قرار گرفته است:

در سطح اول با رویکرد مبتنی بر روش تحقیق کیفی، ضرورت توجه به سیلاب از منظر تجارب بین‌المللی بررسی شده است. در این بخش ضمن تبیین خسارات سیلاب‌های اخیر ایران، عوامل موثر بر افزایش ریسک سیلاب و محدوده ریسک و اثرات تغییر اقلیم، به تأثیر تغییر اقلیم بر شدت و فراوانی وقوع سیلاب و نقش بیمه در کاهش ریسک سیلاب پرداخته شده است.

سطح دوم تحلیل با رویکرد مبتنی بر روش تحقیق کمی، به بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر سیل‌خیزی مناطق مختلف ایران در دوره‌های آتی اختصاص دارد که نتایج آن حاکی از تشدید شرایط سیل‌خیزی در دوره آتی به‌ویژه در مناطق جنوب شرق و شرق کشور تحت تأثیر تغییر اقلیم است.

 در بخش سوم نیز با روش تحقیق کیفی و تحلیل محتوای اسناد مکتوب، آخرین وضعیت سیلاب‌ها در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این بخش ضمن اشاره به چالش‌های صنعت بیمه کشور در مواجهه با سوانح طبیعی به‌ویژه سیلاب و فرصت‌‌های صنعت بیمه در آینده، به ارائه راهکارهای پیشنهادی برای رفع چالش‌های بیمه سیلاب پرداخته شده است.

در نهایت با تلفیق سه بخش مذبور، تحلیل جامعی جهت تبیین مسئله و ضرورت تدوین بیمه سیل در ایران جهت برنامه‌محور شدن و توجه اختصاصی به هریک از مخاطرات طبیعی ذیل صندوق بیمه همگانی سوانح طبیعی ارائه گردیده است که گامی مؤثر در راستای آغاز بیمه سیل خواهد بود و درصورت موفقیت می‌تواند به سایر مخاطرات طبیعی نیز تعمیم داده شود.

دانلود متن کامل گزارش

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *