با توجه به توسعه راه ها و استفاده مردم از وسایل نقليه  در مسافرت‌های درون‌شهری و بینِ‌‌شهریِ کشور ما، اتومبیل بیشترین نقش را به‌خود اختصاص داده‌است. عدمِ‌برخورداری خیابان‌ها و جاده‌ها از استانداردهای مطلوب و همچنین وجود نارسایی‌های دیگر در امور مربوط به رانندگی، موجب شده‌است تا همه‌ساله با حجم بسیار بالایی از حوادث رانندگی و خسارت‌های جانی و مالی رو‌به‌رو‌شویم و مشكلات جدي براي استفاده كنندگان فراهم مي سازد. براي جبران خسارت مالي و جاني ناشي از حوادث ، شركت های بيمه با دريافت حق بيمه مناسب ، خسارت هاي مالي و جاني وارده را پوشش مي دهد . منظور ازحادثه، تصادف دو اتومبيل با يكديگر و يا برخورد اتومبيل مورد بيمه با جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد شي ديگري با اتومبيل مورد بيمه و يا واژگوني ، سقوط و انحراف مورد بيمه در اثر حوادث رانندگي مي باشد . هر حادثه رانندگي‌ مي تواند باعث ‌بروز خسارت (اعم از مالي و جاني) براي ‌اشخاص‌ ثالث‌، راننده‌ و سرنشينان‌ خودرو گردد. خسارات‌ وارده به افراد داخل و خارج از خودرو، اعم از راننده خودرو، در صورتيكه شما مقصر حادثه باشيد را توان‌ با خريد "بيمه‌نامه‌شخص‌ ثالث و حوادث راننده‌" و مازاد ثالث‌ جبران‌ نمود .
  • بيمه شخص ثالث
  • بيمه حوادث سرنشين
  • بيمه مازاد شخص ثالث
  بیمه‌نامه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درقبال اشخاص ثالث - بیمه شخص‌ِثالث
  بیمه شخص‌ِثالث یکی از انواع بیمه‌نامه‌های مسئولیت است و باآنکه بیمه‌های بازرگانی عموماً اختیاری هستند اما براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت‌ماه 1316، و قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب سال ۱۳۹۵،  می‌بایست تمام وسایل نقلیه موتوری دارای این نوع بیمه‌نامه بوده و دارا بودن آن اجباری است. به‌موجب ماده یک قانون بیمه شخص‌ِثالث کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک متصل به وسایل مزبور اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث، درصورتی‌که وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث خسارت وارد‌نمایند، به‌منظور جبران خسارت، دارندگان خودروها موظفند مسئولیت خود را حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸)  قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه  نزد شركت بيمه اي كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي داشته باشد، بيمه كنند.
حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت مالي معادل دو و نيم درصد ( 2.5درصد) تعهدات بدني است.
اشخاص ثالث
وفق بند ت ماده یک قانون فوق الذکر منظور از شخص‌ِثالث، هر شخصی که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسرت بدنی و یا مالی شود به استثنای راندده مسبب حادثه.
ب:بيمه اجباري حوادث راننده
بیمه نامه حوادث راننده که از طریق بیمه نامه شخص ثالث ارائه می گردد ، یکی از پوششهای بیمه ای است که برای راننده مسبب حادثه وسایل نقلیه آرامش خاطر را به ارمغان می آورد . دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند. در این بیمه نامه ، بیمه گر در فرض ورود خسارت بدنی متعهد معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در  ماه غیر حرام آن می باشد.
بيمه مازاد شخص ثالث
حداقل پوشش بيمه در بخش خسارت بدني ، معادل حداقل ديه يك مرد مسلمان در ماه هاي حرام و در بخش خسارت مالي ، معادل حداقل دو ونيم درصد (2.5%) تعهدات بدني مي باشد. بيمه گذار مي تواند براي جبران خسارت هاي بدني و مالي بيش از حداقل مزبور ، بيمه مازاد نيز خريداري نمايد.
 
  بررسی مسائل حقوقی بیمه  
خدمات مشاوره انواع بیمه نامه 
تلفن تماس: 09355050959 * 09155801576

ارتباط از طریق واتساپ: 09355050959

 خسارت هاي قابل جبران:

خطرات تحت پوشش در بیمه شخص ثالث هرگونه سانحه‌اي از قبيل تصادف،‌ سقوط، واژگوني، آتش‌سوزي و يا انفجار وسايل نقليه و نيز خساراتي كه از محمولات وسايل نقليه مزبور به اشخاص ثالث وارد مي‌شود می باشد. خسارات به دو بخش قابل تقسیم می باشد:
۱- خسارت بدني:
شامل هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، از كار افتادگي (جزئي يا كلي، موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع  قانون بيمه شخص ثالث مي باشد.
۲- خسارت مالي:
خسارت مالي زيان‌هايي است كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع قانون شخص ثالث به اموال اشخاص ثالث وارد شود.پرداخت خسارت مالي تا ۲/۵ درصد مبلغ ريالي ديه اعلامي در ماههاي حرام منوط به رويت هم زمان خودروهاي مقصر و زيانديده، دارابودن بيمه‌نامه‌هاي معتبر طرفين حادثه، احراز وقوع حادثه و اصالت آن توسط بيمه‌گر و قبول تقصير از جانب راننده مقصر خواهد بود.
درصورتي كه خسارت وارده بيش از مبلغ مذكور باشد پرداخت خسارت با ارئه گزارش مقامات انتظامي انجام مي پذيرد.  
خسارت های زیر از قانون بیمه شخص ثالث خارج‌اند:
  1. خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه
  2. خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه
  3. خسارت مستقیم و غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو
  4. خسارت ناشی از محکومیت جزایی ویا پرداخت جرایم
 
تخفیفات بیمه شخص ثالث:
در صورتي كه در مدت اعتبار بيمه‌نامه خسارتي اعلام نشود، هنگام تمديد بيمه‌نامه شخص ثالث اجباري،‌ مازاد اختياري و حوادث راننده از سال دوم به بعد هنگام تجدید بیمه نامه به ازای هر سال پنج درصد و حداکثر هفتاد درصد تخفیف عدم خسارت در حق بیمه پایه اعمال می گردد.همچنین مادامی که درصد تخفیف عدم خسارتی که به موجب مقررات قبلی به دارنده تعلق گرفته است بیش از درصدهای متعلقه طبق این آیین‌نامه باشد، هنگام تجدیدبیمه نامه درصد تخفیف قبلی ملاک عمل قرار می‌گیرد.
در قانون جدید بیمه شخص ثالث تخفیفات عدم خسارت و همچنین کاهش تخفیفات در صورت بروز خسارت بدین شرح اعمال می گردد:
یکسال عدم خسارت 5% تخفیف
2 سال عدم خسارت 10% تخفیف
3 سال عدم خسارت 15% تخفیف
4 سال عدم خسارت 20% تخفیف
5 سال عدم خسارت 25% تخفیف
6 سال عدم خسارت 30%تخفیف
7 سال عدم خسارت 35% تخفیف
8 سال عدم خسارت 40%تخفیف
9 سال عدم خسارت 45% تخفیف
10سال عدم خسارت 50% تخفیف
11سال عدم خسارت 55% تخفیف
12سال عدم خسارت 60% تخفیف
13سال عدم خسارت 65% تخفیف
14سال عدم خسارت 70% تخفیف
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
یکبار خسارت مالی 20% کاهش تخفیفات
یکبار خسارت جانی 30% کاهش تخفیفات
دوبار خسارت مالی 30% کاهش تخفیفات
دوبار خسارت جانی 70% کاهش تخفیفات
سه بار خسارت مالی 40% کاهش تخفیفات
سه بار خسارت جانی 100% کاهش تخفیفات
_ *بنابراین دیگر مانند سابق با داشتن یک بار خسارت تمام سوابق تخفیف شما ازبین نمیرود و فقط مقداری از تخفیفتان کم میشود.*
 
توجه مهم براي بيمه گذاران محترم شخص ثالث و حوادث راننده:
طبق ماده ۸ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب سال ۱۳۹۵ جبران كسري پوشش بيمه‌نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدني كه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه باشد بر عهده صندوق تامين خسارتهاي بدني قرار گرفته است و بيمه‌گذار با افزايش ديه سالانه موظف به اخذ الحاقيه نمي باشد.       

 راهنمای دریافت خسارت


مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت شخص ثالث مالی
- اصل کوپن بیمه‌نامه شخص‌ثالث مقصر حادثه.
- اصل بیمه‌نامه شخص‌ثالث زیان‌دیده.
- گواهینامه‌های رانندگی مقصر و زیان‌دیده و کارت ملی ایشان. 
- کارت شناسایی خودروی مقصر حادثه.
- اصل سند مالکیت خودروی زیان‌دیده و کارت ملی مالک. 
- ارائه اصل کروکی سازش و تصویر برابر اصل کروکی‌های قضایی و گزارشات مرتبط تصادف درخساراتی که بيش از سقف تعهدات اجباري مالي بيمه‌نامه مي‌باشد و يا نياز به ارائه كروكي دارد.
- در خسارت فاقد کروکی مراجعه خودروهای مقصر و زیان‌دیده قبل از بازسازی جهت بازدید کارشناس بیمه گر الزامی است.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت شخص ثالث جانی
- اصل کوپن بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر. 
- اصل گواهینامه راننده مقصر حادثه و کارت خودروی ایشان و کارت ملی راننده.
- کروکی تصادف.
- گزارشات و صورتجلسات نیروی انتظامی.
- اوراق بازجوئی از مقصر و زیاندیدگان.
- گواهی‌های سازمان پزشکی قانونی.
- آرای دادگاه.
- شناسنامه‌های مجروحین و متوفیان و کارت ملی ایشان.
- تصویر خلاصه پرونده بالینی مصدوم یا متوفی در صورتی که در مراکز درمانی بستری شده باشد .
-تصویر شناسنامه و کارت ملی وراث متوفی و یا ذینفعان دریافت خسارت
- در صورتی‌که در حادثه زیاندیده فوت نموده باشد،گزارش معاینه جسد، جواز دفن ، خلاصه رونوشت وفات و شناسنامه ابطال شده متوفی نیز مورد نیاز است.

  مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت مالی شخص ثالث  ( بدون گزارش مقامات انتظامی ) :
1-  اصل و تصویر بیمه نامه معتبر و متوالی مقصر و زیاندیده
2- اصل و تصویر گواهینامه رانندگی معتبر مقصر و زیاندیده 
3- اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر و زیاندیده 
4- اصل و تصویر کارت ملی مقصر و زیاندیده 
5- حضور رانندگان مقصر و زیاندیده 
6- مراجعه وسایل نقلیه مقصر و زیاندیده 
7- اصل فاکتور رسمی لوازم ؛ داغی قطعات تعویضی با نظر کارشناس ارزیاب و رویت سلامت وسیله نقلیه زیاندیده حسب مورد  
 
مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت مالی شخص ثالث( با گزارش سازش مقامات انتظامی ) :
1- اصل گزارش مقامات انتظامی ( کروکی )
2- اصل و تصویر بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه
3- اصل برگ اعلام خسارت ( کوپن بیمه نامه )
4- اصل و تصویر گواهینامه زیاندیده و تصویر گواهینامه مقصر حادثه 
5- اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر
6- اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر
7- حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد
8-ارائه فاکتور رسمی لوازم/ داغی قطعات 
 
مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت مالی شخص ثالث  ( با گزارش غیر سازش مقامات انتظامی ) :
1- اصل یا تصویر برابر اصل شده گزارش مقامات انتظامی ( کروکی غیر سازش )
2- اصل و تصویر  بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه 
3- اصل برگ اعلام خسارت ( کوپن بیمه نامه ) 
4- اصل و تصویر گواهینامه زیاندیده یا تصویر گواهینامه مقصر حادثه 
5- اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر
6-  اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر 
7- اوراق بازجویی مقصر و زیاندیده 
8- گزارش مقامات انتظامی در مراحل مختلف
9- نظریه کارشناس رسمی دادگستری
10- رای صادره و یا صورتجلسه سازش
11- حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد
12- ارائه فاکتور رسمی لوازم / داغی قطعات
نمایندگی بیمه "ما" ( حسین جنگجوی کد 1119 ) متعهد است در صورت بروز خسارت احتمالي مشاوره لازم جهت جبران آن و ایجاد آرامش را براي شما به ارمغان آورد.